Utställarinformation

Här hittar du information för dej som är utställare.

Sista dagen för anmälan är 30 juni 2021. Håll utkik på våra sociala medier på facebook eller instagram för aktuell info från oss på Brunskogs Hembygdsgård.

Hantverksmässan strävar efter att visa upp det genuint hållbara hantverket och vi lägger stor vikt vid det personliga uttrycksättet. Vår ambition är en mässa med hög kvalité. Sedan ett antal år har vi mellan 100-130 utställare på området.  

Vi har några kriterier vid val av hantverk:

  1. Bruksföremål
  2. Naturmaterial 
  3. Egna mönster/egen form
  4. Eget hantverk i hela kedjan 

För att få en bredd i typen av hantverk gör vi därför i begränsad omfattning vissa undantag från kriterierna. Men vi accepterar bara hantverk som uppfyller tre av de fyra kriterierna. Naturligtvis slinker produkter med som inte borde vara där men det försöker vi då rätta till för kommande år. Enbart produkter angivna på anmälningsblanketten får säljas. Skriv utförligt. Nya utställare som inte varit med tidigare måste bifoga tydliga bilder på sitt hantverk.

Priser Ordinarie utställningsyta är 3 x 2 m, se anmälningsformulär.

Bekräftelse på deltagande skickas ut i augusti.

Betalning Hyran skall vara oss tillhanda senast angivet förfallodatum på fakturan.  Avbokning/ hyran återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

Tider  Anmälan och inflyttning skall ske i god tid innan mässan öppnar. Ingen hoppackning får ske före stängning.

Parkering Sker på särskild anvisad plats. För allas trivsel får körning inom området endast ske i samband med upp- och nedpackning. Bildekal ger fritt in- och utträde från området och parkering på angiven plats.

Logi ett 25-tal husvagnsplatser med el finns på området, pris 100 kr/natt (först till kvarn),övriga boenden kan ni läsa om under fliken boende

Övrigt  Utställare ansvarar för sina egna produkter. Vi fritar oss från ev skador eller förluster av föremål under mässan.