Hembygdsgården

Denna bild togs sommaren 1951 och säger en hel del om utvecklingen på Skutboudden. Stora virkesavverkningar hade skett på pastoratets skogar. Flottningen pågick ännu i sjön Värmeln. Hembygdsföreningen har just börjat bygga på platsen och på bilden ses bl a Drängstugan.

Man har tills idag flyttat hit ett 30-tal byggnader som stolpbodar, linbastu, kölna, gårdssmedja, skolhus, soldattorp, handelsbod mm. Det har även uppförts nya byggnader i gammal stil såsom utställningshall, jordbruksmuseum, tändkulemuseum, restaurang, keramikverkstad mm.