Drängstugan

  • Drängstugan

Den sk Drängstugan var Brunskogs första sockenstuga och byggdes 1835. Den låg tidigare vid kyrkan och användes som bostad åt drängarna när bl a den nya kyrkan byggdes under 1870-talet. Året 1949 flyttades den till hembygdsgården ock kom då att bli den första byggnaden.

Här kan du sommartid köpa kaffe med klengås, våfflor eller kaffebröd.

Med projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, Arvika Kommun samt Stiftelsen Kulturmiljöfond i Värmland, har Drängstugan under åren 2016 - 2017 genomgått en mycket omfattande renovering.

Skiffertaket har lagts om och isamband med det har nödvändiga åtgärder gjort på undertaket. Murstocken som hade sjunkit har säkrats och reparationer på byggnadens grund och stomme har gjorts. Ett helt nytt modernt kök har installerats samt i stora rummet finns nu en braskamin i den öppna spisen. Byggnaden har renoverats varsamt med tidstypiska färger och tapeter. I det stora rummet har bl.a det gamla golvet återanvänts som bröstpanel.

Nationaldagen 2017 återinvigdes den nu nyrenoverade Drängstugan som är en mycket uppskattad byggnad på områet.