Drängstugans kaffeservering

  • Drängstugan

Här kan du sommartid köpa kaffe, våfflor, småkakor och klengås.

Under Gammelvala finns Café Tunet här (se öppettider under fliken Gammelvala). På julmarknaden serveras kaffe med dopp. Under Hantverksmässan flyttas kaffeserveringen från Drängstugan till Sommarserveringen.

Den sk Drängstugan var Brunskogs första sockenstuga och byggdes 1835. Låg tidigare vid kyrkan och användes som bostad åt drängarna när bl a den nya kyrkan byggdes under 1870-talet. Året 1949 flyttades den till hembygdsgården ock kom då att bli den första byggnaden.

Med projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Arvika kommun samt Stiftelsen Kulturmiljöfond i Värmland, har Drängstugan under åren 2016 - 2017 genomgått en mycket omfattande renovering. 

Skiffertaket har lagts om och isamband med det har nödvändiga åtgärder på undertaket gjorts. Murstocken som hade sjunkit har säkrats och reparationer på byggnadens grund och stomme har gjorts. Ett helt nytt modernt kök har installerats samt i stora rummet finns nu en braskamin i den öppna spisen. Byggnaden har renoverats varsamt med tidstypiska färger och tapeter. I det stora rummet har bl.a det gamla golvet återanvänts som bröstpanel. 

Nationaldagen 2017 återinvigdes den nu nyrenoverade drängstugan som är en mycket uppskattad byggnad på området.