Handelsbod

  • Handelsboden

I handelsboden kan du handla allt från dukar, porslin, sylt och saft till karameller i strut. I det gamla kontoret finns antikviteter till försäljning.

Handelsboden är öppen på helgerna under sommaren. Öppettider är desamma som Drängstugans. Önskar du besöka handelsboden kan du ta kontakt med kontoret, 070-6352208, så öppnar vi "boa".

Handelsboden flyttades till hembygdsgården 1968 från Lerhol i Edane. Den har tidigare inrymt Bergqvist skoaffär byggd på 1870-talet. Det mesta av den fasta inredningen kommer från skoaffären. Kontoret innanför affärslokalen har den tidstypiska inredningen med hög skrivpulpet och stolar. Dessa är tillverkade i Årnäs snickerifabrik.