Hembygdsföreningen

  • Västre i Strand

Brunskogs Hembygdsförening bildades 13 januari 1945.

Det första mötet hölls i sockenstugan, nuvarande Drängstugan, som då stod strax väster om kyrkan och till ordförande valdes eldsjälen David Olsson. I protokollet kan vi läsa att Herr och Fru Dyster-Aas skänkt stugan Västre i Strand "tillägnad en hembygdsgård i Brunskog". Vidare kan vi bl a läsa att byggmästare Olof Wästlund donerat 5000 kr till den tänkta hembygdsföreningen.

Hembygdsföreningen har idag ca 300 medlemmar och ger ut tidningen Brûnske-Bocken.

Önskar Ni bli medlem i vår förening? Maila till info@brunskogshembygdsgard.se