Leader växtlust

En tidsresa genom bondelivets kulturarv

Brunskogs Hembygdsförening har beviljats bidrag från Landsbygdsfonden genom Växtlust Värmland för att kunna skapa bättre förutsättningar för en mer omfattande verksamhet på området. Projektet har ovanstående rubrik och vi har begärt bidrag för att bygga beredningsutrymme. Våra möjligheter att bereda förplägnad är i dagsläget begränsade och nya utrymmen behövs för att kunna tillaga och försälja en mer varierad förtäring. Hembygdsföreningen har ett nära samarbete med Brunskogs Husmorsförening och båda föreningarna arbetar aktivt vid olika arrangemang. Byggnationen skall utföras enligt hälsovårdsnämndens krav och utföras i miljövänligt material. En befintlig byggnad förlängs stilrent så att den passar in i nuvarande miljö.