Verksamhet

Hembygdsföreningen har under årens lopp inventerat torpruiner i Brunskog och Mangskog och märkt dem med skyltar. Vi har en karta som du kan köpa för 50 kr excl porto. Du kan köpa den på hembygdsgården eller kontakta oss så skickar vi den. Vi är engagerade i Bygdeband där släktforskare kan söka information. Vi digitaliserar även ett bildarkiv. Vi har lagt in alla våra föremål i databasen Sofie.