Vildhjärtas pinnreservat - en permanent utställning

Välkommen till poeternas och mytomanernas reservat i hembygdsföreningens gamla pappersbruk vid Brunskogs Hembygdsgård. En frivillig avsättning av pinnfigurer från Maria Vildhjärta Westerbergs skapande under de senaste 25 åren.

 

Öppettider: 24/6-13/8 kl.12-16, därefter efter överrenskommelse.                                                                                        Vid bokning: info@brunskogshembygdsgard.se eller ring 070-63 522 08.                                                                    På området finns även Skutbouddens restaurang som kan bokas.

 

”FN har satt upp mål om att alla länder ska skydda 30 procent av sin natur för att kunna behålla det ekosystem som råder. Men det verkar som om dessa regler alltid gäller någon annan, någon annanstans. Något annat land, någon annanstans i världen. Inte här och inte nu.

Det fick mig att bestämma mig. Någon måste göra något. Och någon är ju jag. Därför bildar jag Sveriges första pinnreservat i Brunskog. En frivillig avsättning från min skog av pinnfigurer undantagna från produktion som representerar mångfald och inte produktion. Ett reservat där andra värden känns än de rent ekonomiska. En permanent utställning med greniga krokvuxenheter och slipade tankesprång. Det är högt och lågt, om och i varandra, drömskt och konkret som i en riktig skog. Skaraborgaren Johan Alfred Eklund tjänstgjorde som biskop i Karlstads stift i början på 1900-talet och han lär vid ett tillfälle ha sagt: I Värmland är ingen själavård möjlig, då hälften är mytomaner och resten är poeter.” Berättandet har löpt som en grön tråd genom mitt pinnplockarliv så reservatets namn var som hittat.

Varmt välkomna till poeternas och mytomanernas pinnreservat. En livfull skog av pinnar där man kan få sig en tankeställare ihop med ett gott skratt. Kanske bli lite mer poet eller mytoman....eller skog”

Maria Westerberg. Vildhjärtas hemsida